Introductie

LAND : r u i m t e v o o r n i e u w e b o e r e n

Klarien, Mali, Joris en tal van anderen gingen op weg om nieuwe boeren te vragen hoe ze hun bedrijf konden starten en hoe het nu loopt. Ze spraken met André Jurrius die op zijn akkerbouwbedrijf ruimte biedt aan Tuinderij De Stroom. Hij vertelde daarover: “Je bedrijfsvoering loopt er makkelijker door. Je hebt de bank vol met mensen als je koffie gaat drinken, anders zit je daar in je eentje.” De samenwerking leidde ook tot de eerste lokale afzet voor André.

Dit verhaal wordt met vele andere verhalen op 20 januari 2016 gepubliceerd als tweede Bundel van Toekomstboeren en als themanummer van Dynamisch Perspectief (het ledenblad van de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding). Ellen Winkel, hoofdredacteur van Dynamisch Perspectief: “Het komt mij goed uit dat ik er nu niet zo druk mee ben. Ik heb tijd voor andere dingen”. Jantien Meyer is ook blij. Zij doet voor deze uitgave de eindredactie en het wordt hartstikke mooi.

De BD-Vereniging biedt ruimte aan Toekomstboeren om deze uitgave te maken. Dit project LAND: ruimte voor nieuwe boeren is daarmee zelf een voorbeeld van wat het probeert te realiseren: als bestaande bedrijven nieuwe mensen kansen bieden ook aan het werk te gaan, dan wordt er meer werk verzet voor hetzelfde doel. Die werkwijze wil het project inzetten voor het realiseren van een duurzame op de toekomst gerichte landbouw. Veel nieuwe boeren zijn op zoek naar mogelijkheden om te werken aan landbouw die biodiversiteit produceert, die de menselijke schaal centraal stelt en die bodemvruchtbaarheid opbouwt (inclusief koolstof in de bodem!). De bundel bevat tal van voorbeelden welke kansen je daarvoor kunt bieden en hoe dat voor iedereen handig is.

De thema-uitgave is het eerste deel van een drieluik. Het tweede deel is de gelegenheid in gesprek te gaan over het project met leden van Toekomstboeren en BD-Vereniging tijdens workshops en op het Demeterplein op de BioBeurs (20 en 21 januari 2016, IJsselhallen, Zwolle). Het derde deel zijn de LANDmarkten waar ‘jonge en oude boeren’ met elkaar en met potentiële klanten of andere ondersteuners aan het werk kunnen om nieuwe bedrijven of bedrijfsonderdelen te vormen. Daar is de gelegenheid eigen vragen en mogelijkheden te koppelen aan de vragen en mogelijkheden van anderen. De eerste twee LANDmarkten worden gehouden tijdens de winterconferenties van de BD-Vereniging op 19 februari 2016 in Wortel (België) en op 27 februari in Dronten (Nederland).

De thema-uitgave wordt een veelkleurige collage van mogelijkheden die aansporen zelf op zoek te gaan naar wat in jouw situatie voor mogelijkheden verscholen liggen. Die mogelijkheden kun je op de BioBeurs verkennen en op de LANDmarkten realiseren. Dus let op: leden van de BD-Vereniging en Toekomstboeren krijgen de thema-uitgave toegestuurd. Voor anderen is hij aan te vragen via bdvereniging.nl of toekomstboeren.nl.

20 januari 2016 Publicatie LAND: ruimte voor nieuwe boeren
20, 21 januari 2016 Workshops en gesprekken op de Biobeurs in Zwolle
19 februari 2016 LANDmarkt/winterconferentie in Wortel (België)
27 februari 2016 LANDmarkt/winterconferentie in Dronten (Nederland)

BD-Vereniging en Toekomstboeren werken samen