Nieuwsbrief 18 maart 2016

LAND: Ruimte voor nieuwe boeren

De winterconferenties dit jaar waren LANDmarkten voor het bij elkaar brengen van vraag en aanbod: Wie heeft er land, wie zoekt er land, en hoe kunnen beide partijen daar hun voordeel mee doen? Inspirerende sprekers lieten zien hoe beide partijen beter kunnen worden van een succesvolle match. Maar ook: wat is er nodig om een samenwerking te laten slagen? In de workshops werd hard gewerkt aan het formuleren van vraag of aanbod, en we oefenden we hoe we dat aan anderen kunnen overbrengen.

Deze eerste landmarkten zitten er op en wij hebben er van genoten. Ga er maar eens voor zitten. en lees verder!

Pareltjes
Oproepen
Jouw reactie
De kadootjes
Het verslag
Start je eigen intervisiegroep
Lastminute Campfire+
Landgilde: grond in ruil voor groente


Pareltjes

Renee Hoekendijk, tuinderij de Stek
‘Dat wij ruimte bieden aan opvolgers, en dat dat nu in een stroomversnelling komt, dat biedt ons ook ruimte! Het geeft een hele nieuwe impuls aan onze samenwerking en aan het bedrijf. Dat voelt als een feest en stemt tot dankbaarheid.’

Christiaan Feickens, medewerker en ondernemer op Zonnegoed
‘Eerst bewerkte ik met een andere jonge boer samen twee hectare op het bedrijf van Joost. Gewoon, onze eigen akkers. Naast onze baan voor Joost. Volgend jaar gaan Joost en ik samen op een gedeelte ondernemen. Leuk en spannend.’

Klarien Klingen, de Groentehof bij Fruitweelde
‘Als bodemkundige die boer wilde worden, kwam ik aan land om op te telen. Ik kreeg het voor elkaar! Dat was mijn eerste emancipatiemomentje. Nu denk ik dat het ook over waardering gaat. Wat wij out-of-the-box denkende boeren doen is belangrijk, voor de hele maatschappij. Dat duidelijk maken is een tweede emancipatiemoment waar we met Toekomstboeren hard aan werken.’

Jan Diek van Mansvelt
‘Biedt ruimte aan jezelf of een ander en dan mag het best mislukken’, brengt Jan Diek van Mansvelt in. ‘Laat nieuwe boeren aan het werk, fouten maken weer opkrabbelen. Want mislukkingen zijn prachtig!’ Iets dat mislukt, composteert en biedt voeding aan de wormen. Laat ze maar krioelen!  En wat ook noodzakelijk is voor vernieuwing: heb er lol in. De geest en de gein. Daar wordt je pas echt enthousiast van.

Gerrit Marsman, Boerderij de Eerste
‘Soms is een hoekje van de schuur al genoeg om een nieuw bedrijf op te laten starten.’


oogst winterconferentie kleinOproepen

In de hal in Dronten stond een prachtig prikbord waar iedereen zijn of haar vraag kon opschrijven, we namen een tas vol briefjes mee naar huis! Kijk hier voor het complete overzicht.


Jouw reactie

We willen heel graag van jou weten hoe jij deze dag hebt ervaren en wat de LANDmarkt jou heeft gebracht. En natuurlijk, wat voor vervolg jij graag wilt zien!

Wij stellen je daarom 4 korte vragen:

  1. Wat waren voor jou de pareltjes van deze dag?
  2. Heb je interessante mensen ontmoet met wie je een keer wilt afspreken om de mogelijkheden voor nadere kennismaking/samenwerking/een mogelijke overname te kunnen bespreken? Welke mogelijkheden zie je?
  3. Heb je behoefte aan een vervolg en hoe zou deze er voor jou uit zien?
  4. Wat zijn voor jou elementen waar wij bij het organiseren van een vervolg op de landmarkt rekening mee kunnen houden?

 We stellen je reactie op prijs. Die kun je geven via dit formulier.

Wij gaan met deze informatie weer iets moois voor jullie neerzetten!


De kadootjes

In Dronten kreeg ik heerlijke zuurkool mee. Die smaakte verrukkelijk. Ik ga de mensen van De Wassende Maan laten weten hoe lekker die was. Kreeg jij ook een kadootje? Laat nog wat horen aan de gever wat het voor je betekende. Kleine moeite, groot plezier.


Het verslag

Mali Boomkens en Bram Gordijn schreven een levendig verslag van de levendige dag in Dronten. Je kunt het lezen op de website, of straks in Dynamisch Perspectief.


Start je eigen intervisiegroep.

Jonge ondernemers leren van elkaar, zoals Daniel Schuylenburg en JanHarm Welleweerd die met enthousiasme deelnemen aan de intervisiegroep Flevojong. BD beroepsontwikkeling biedt nieuwe intervisiegroepen voor startende ondernemers. Neem een kijkje op elkaar’s bedrijf. En spiegel elkaar: wat wil je wel, wat wil je niet? Ook ervaren ondernemers kunnen deelnemen aan bestaande of nieuwe intervisiegroepen, boerenbezoek of coaching. En wordt (beroeps)lid van de BD-Vereniging.


Last minute: schuif aan bij Campfire+ op 19 maart.

Wat is er voor jou belangrijk voor een korte keten tussen boer en consument? Welke vraagstukken liggen er nog? Welke succesverhalen zijn er te vertellen? Vraag, antwoord en discussie komen aan bod bij de tweede Campfire+ bijeenkomst van de Toekomstboeren op 19 maart a.s. met het thema ‘korte ketens’. Meedoen met deze bijeenkomst op Tuinderij Eyckenstein in Maartensdijk? Wordt lid van Toekomstboeren op www.toekomstboeren.nl


Landgilde: grond in ruil voor groente.

Dynamisch Perspectief en de Winterconferentie zetten boeren en tuinders aan tot actie. Zoals Maaike Boschloo, die op Landgilde een oproep plaatste om op haar kampeerboerderij de Baankreis plek te maken voor een tuinder: groente en gezelligheid voor de gasten, grond voor een starter. Kijk hier voor haar vraag. Of plaats je eigen oproep op www.landgilde.nl